دوشنبه, 21 آبان 1397
رو عنوان : سه شنبه های مردمی شهردار چالوس
عنوان : سه شنبه های مردمی شهردار چالوس
زير عنوان : سه شنبه های مردمی شهردار چالوس
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ 
ساعت : ۱۵:۱۳:۳۲

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱


ملاقات عمومی شهردار چالوس برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر چالوس، مهندس جعفر ردایی به صورت چهره به چهره با تمامی مراجعین ملاقات و ضمن بررسی درخواست ها و مسائل مطروحه دستورات لازم را به منظور حل موارد مطروحه صادر نمود.


نمایش تعداد بازدیدها : 27

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0