جمعه, 23 آذر 1397
رو عنوان : بر اساس مصوبه کمیته نامگذاری و شورای اسلامی شهر چالوس؛
عنوان : بر اساس مصوبه كمیته نامگذاری و شورای اسلامی شهر چالوس؛
زير عنوان : بر اساس مصوبه کمیته نامگذاری و شورای اسلامی شهر چالوس؛
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ 
ساعت : ۱۱:۱۸:۴

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

بر اساس مصوبه کمیته نامگذاری و شورای اسلامی شهر چالوس؛

کوچه‌ها و بن‌بست‌های فرعی های خیابان رادیودریا به دریای غربی و دریای شرقی نامگذاری شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر چالوس، کلیه کوچه‌ها و بن‌بست‌های فرعی های خیابان رادیودریا بر اساس مصوبه کمیته نامگذاری و شورای اسلامی شهر چالوس به دریای غربی و دریای شرقی نامگذاری شده و تابلوها در حال نصب می باشد.


نمایش تعداد بازدیدها : 40

بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0