چهارشنبه, 4 ارديبهشت 1398
  • ساعت : ۱۱:۱۸:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ 
  • تعداد بازدید : 100
بر اساس مصوبه کمیته نامگذاری و شورای اسلامی شهر چالوس؛
بر اساس مصوبه كمیته نامگذاری و شورای اسلامی شهر چالوس؛
بر اساس مصوبه کمیته نامگذاری و شورای اسلامی شهر چالوس؛
کوچه‌ها و بن‌بست‌های فرعی های خیابان رادیودریا به دریای غربی و دریای شرقی نامگذاری شدند.

بر اساس مصوبه کمیته نامگذاری و شورای اسلامی شهر چالوس؛

کوچه‌ها و بن‌بست‌های فرعی های خیابان رادیودریا به دریای غربی و دریای شرقی نامگذاری شدند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر چالوس، کلیه کوچه‌ها و بن‌بست‌های فرعی های خیابان رادیودریا بر اساس مصوبه کمیته نامگذاری و شورای اسلامی شهر چالوس به دریای غربی و دریای شرقی نامگذاری شده و تابلوها در حال نصب می باشد.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.2.0.0